INFORMACE   K    VAR.  SYMBOLUM   ŠKOLNÉHO   A   STRAVNÉHO

číslo účtu se nemění  !!!     zůstává   27-6622910217/0100