INFORMACE K VYVĚŠOVANÝM SEZNAMŮM DĚTÍ

Vzhledem k tomu,  že se blíží 25. 5. 2018 a s tím i platnost nařízení EU o zpracování osobních údajů musíme vymyslet, jakým způsobem Vás budeme informovat o platbách školného, stravného a zůstatku na osobních kontech dětí.Prvotní nápad je tento:
osobní konta, průběžně doplňujte, seznamy s aktuálními  zůstatky budou u paní učitelek ve třídách. Pokud bude Vaše konto nízké, obdržíte informaci od paní učitelky, popř. osobní lísteček, že máte konto naplnit. Je to pro pedagogy zatěžující, ale zatím jsem na nic jiného nepřišla. Vás prosím, abyste průběžně příspěvek zasílali a osobně se ptali na zůstatky např. ke konci měsíce.
stravné, školné – posílejte pravidelně každý měsíc platbu za školné  + stravné  735 Kč ( zálohově),  v únoru a červenci Vám přeplatky budou vráceny zpět na účet. Při ukončení docházky jsou přeplatky vraceny ihned.