INFORMACE A FOTODOKUMENTACE ZE ŠKOLEK V PŘÍRODĚ

Informace o dění na školce v přírodě najdete na našich stránkách
www.skolkaduha.cz
Pro rodiče  → Nadstandardní aktivity → Školy v přírodě
nebo takto:
Školy v přírodě
Zde si rozkliknete Váš turnus ( nebo můžete nahlédnout i do druhého).
Příjemné počtení, alespoň takto můžete být s námi a Vašimi dětmi.
Přeji všem příjemný pobyt, sluníčka tak akorát, zdravé a radostné děti, spokojené učitelky.