ŠKOLNÍ PSYCHOLOG VE ŠKOLCE

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že v naší mateřské škole působí od 01. 01. 2019 školní psycholožka Mgr. Monika Kubásková. Konzultace si můžete domluvit vždy ve čtvrtek nebo pátek po předchozí domluvě na emailu psycholog@skolkaduha.cz.
Školní psycholog

V třídách, prosím, podepište souhlas a seznámení s tím, že školní psycholog v rámci třídního kolektivu na žádost pedagogů, vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační. Zkoumá klima ve třídách, chování dětí, jejich vzájemné vztahy. Zaměřuje se na děti, které by do budoucna mohly být ohroženy například školním neúspěchem. Poskytuje konzultace pro pedagogy.
Nebo si tento Souhlas si můžete vytisknout ZDE Souhlas s psychologem
a odevzdat ve své třídě.

Pokud společně s pedagogem vytipujeme dítě, které naši společnou pomoc potřebuje, budete osloveni ke sjednání osobní konzultace. O tuto konzultaci můžete samozřejmě kdykoli zažádat i vy. Protože školní psycholog v MŠ působí pouze čtvrtek a pátek, domluvte si předem schůzku mailem.

Osobní setkání je založeno na podepsání informovaného souhlasu a vyplnění jednoduchého dotazníku. S těmito dokumenty je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.