Oční vyšetření ve školce – 1.dubna

V Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu “Koukají na nás správně?”. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.
Nahlaste ve své třídě, zda máte o vyšetření očí u svého dítěte zájem. Paní učitelky Vám sdělí další podrobnosti.
Pokud budete chtít své dítě nechat vyšetřit, podepište, prosím, ve třídě u paní učitelky “formulář pro vyjádření souhlasu” a v mateřské škole uhraďte poplatek 150 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
http://www.primavizus.cz

KONZULTACE VE TŘÍDÁCH

Blíží se termíny konzultací v jednotlivých třídách. Zde budete mít možnost popovídat si s paní učitelkami nad portfoliem dítěte, domluvit se na společných postupech tam, kde to trochu “vázne”, budete mít možnost vidět jeho pokroky v kresbě, apod. každá třída má stanoven svůj termín, sledujte na webu nebo na dveřích u třídy. Zájem o konzultaci zapište do seznamu na dveřích třídy.

11.2. – 15.2. školy mají jarní prázdniny

V tomto týdnu bude na základě nízkého počtu přihlášených dětí omezený provoz.
Zajíci a Žabky – provoz nezměněn.
Myšky a Ježci – spojeni ve třídě Myšek
Krtci, Sovy a Medvědi – spojeni ve třídě Ježků

V tomto týdnu neprobíhaji žádné kroužky, ani plavání.