KONZULTACE VE TŘÍDÁCH

Blíží se termíny konzultací v jednotlivých třídách. Zde budete mít možnost popovídat si s paní učitelkami nad portfoliem dítěte, domluvit se na společných postupech tam, kde to trochu “vázne”, budete mít možnost vidět jeho pokroky v kresbě, apod. každá třída má stanoven svůj termín, sledujte na webu nebo na dveřích u třídy. Zájem o konzultaci zapište do seznamu na dveřích třídy.