Oční vyšetření ve školce – 1.dubna

V Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu “Koukají na nás správně?”. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.
Nahlaste ve své třídě, zda máte o vyšetření očí u svého dítěte zájem. Paní učitelky Vám sdělí další podrobnosti.
Pokud budete chtít své dítě nechat vyšetřit, podepište, prosím, ve třídě u paní učitelky “formulář pro vyjádření souhlasu” a v mateřské škole uhraďte poplatek 150 Kč za vyšetření. Zdravotnický pracovník vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.
http://www.primavizus.cz