ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče předškoláků, 
pokud uvažujete zažádat o odklad školní docházky pro své dítě, je potřeba učinit následující kroky:
– i když budete o odklad školní docházky žádat, musíte s dítětem k zápisu do základní školy, kde toto sdělíte
– v základní škole obdržíte Žádost k odkladu školní docházky, k té budete dokládat dvě doporučující vyjádření, a to vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a dále doporučení odborného lékaře či klinického psychologa

  • chtěli bychom Vás informovat, že z časových a organizačních důvodů spádového poradenského zařízení, nebude v letošním roce probíhat screening školní zralosti v naší mateřské škole, NESTÍHAJÍ.
  • pokud jste rozhodnuti nebo uvažujete o odkladu školní docházky, obraťte se, prosím, přímo na pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5, Kuncova 1580/1 – co nejrychleji, ihned !!!!! čekací termíny jsou opravdu dlouhé
  • telefony pro objednání 251 611 803 nebo 251 613 572
  • a odkaz na poradenské zařízení : http://www.oppp5.cz/objednat
  • v případě nejasností můžete rovněž využít konzultací s naší školní psycholožkou
  • A PRO MĚ: PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ODKLADU ŠKOLNÍ ZRALOSTI Z DŮVODU POČTU VOLNÝCH MÍST K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – DĚKUJI