INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vítám Vás stále ještě v prázdninové pohodě.
ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA, SE KONÁ HNED V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ OD 17,00 NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Prosíme na schůzku bez dětí, pokud je to jen trošku možné. Nelze zajistit hlídání.
Postupně budu přidávat základní informace k nadcházejícímu školnímu roku 2019/2020, takže stránky sledujte, prosím, průběžně.
Pečlivě si prostudujte Školní řád a další potřebné informace a dokumenty, které najdete na našich www stránkách.Školní řád

Z těchto dokumentů vybírám:
Provoz mateřské školy je od 6,30 do 17,00
Od 6,30 se všechny děti schází ve třídě Ježků – horní pavilon.
Od 7,00 začíná provoz ve třídě Myšek, Zajíců a Žabek
Od 7,30 je již provoz ve všech třídách
Dolní pavilon: Odpoledne od 16,00 se děti ze Zajíců, Žabek a Sov spojují do Medvědů ( Sovy někdy až v 16,30)
Horní pavilon: Děti z Krtků a Myšek se od 16,00  nebo 16,30 spojují do Ježků. Pokračovat ve čtení “INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020”