OBĚDY DO ŠKOL

Tak jako v minulých letech MČ Praha 5 přispívá dětem na školní obědy.
Důkladně si pročtěte Pravidla, vyplňte Žádost a Souhlas se zpracováním osobních údajů, přiložte potřebné dokumenty. Vše odevzdáte do 30.9. 2019 Odboru školství Úřadu městské části Praha 5. Na pozdější a neúplné Žádosti nebude brán zřetel. Formuláře si můžete vytisknout z našeho webu nebo je najdete na nástěnkách.
OBĚDY DO ŠKOLEK plakát 2020
Pravidla Obědy do škol 2019
Zadost-o-prispevek-2019
Souhlas zákonného zastupce se zpracováním osobních údajů