Odklad školní docházky

Informace pro zájemce o odklad školní docházky
PROSÍM O NAHLÁŠENÍ, KDO UVAŽUJE O ODKLADU – DĚKUJI.

Vážení rodiče předškoláků,
blíží se období zápisů do prvních tříd a tedy i řešení školní zralosti dětí. Pokud jste rozhodnuti, nebo váháte o odkladu školní docházky, obraťte se na spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5.
Pro naši mateřskou škole to je:
PhDr. Koháková tel: 251 611 803, 251 613 572.
Před samotným vyšetřením
se ještě informujte u třídních učitelek, jak situaci vidí ony  nebo využijte možnosti konzultace se školní psycholožkou.
V případě odkladu školní docházky se rodič dostaví k zápisu do spádové základní školy a doloží svou žádost – doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
K zápisu je tedy nutné přinést dvě doporučující
zprávy.