Foniatrické vyšetření zaměřené na vady řeči, sluchu a hlasu- MUDr.Karolína Hoňková Radilová

Vyšetření se skládá z diagnostiky ORL onemocnění, vyšetření sluchu ladičkou a hlasem, tympanometrie (zjištění stavu bubínku a funkce středouší, diagnostiky poruch hlasu a řeči (oromotorika, artikulace, jemná, hrubá a celková motorika), poruch plynulosti řeči a vývojových poruch řeči.

Vyšetření je zdarma!

Zájemci o vyšetření se zapisujte na své třídě 🙂

Oznámení o přerušení provozu mateřských školy Prahy 5 v letních měsících.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020.
Naše mateřská škola bude v červenci a srpnu 2020 uzavřena. Provoz bude v mateřských školách uvedených v tabulce. Zatím Vám předkládám první informaci. Bližší podrobnosti k vyplňování a odevzdávání přihlášek a k platbám v konkrétních mateřských školách doplníme později. Zájem o docházku do náhradních MŠ začneme zjišťovat od března do konce dubna 2020.
MŠ+Letní+provoz+2020 web