DOTAZNÍK PRO RODIČE – SWOT ANALÝZA ŠKOL – 9. 3. 2020 – 27. 3. 2020

Vážení rodiče,
MČ Praha 5, jako náš zřizovatel se společně s řediteli škol rozhodli touto  cestou zrealizovat tvorbu SWOT analýz jednotlivých MŠ a ZŠ.
Cílem je:
Získat podklad pro dlouhodobé plánování rozvoje školství na Praze 5
– Poskytnou ředitelům škol podklady pro rozvoj každé školy
Prosím o vyplnění dotazníku pro rodiče na níže uvedeném odkazu. Podrobnější informace se dozvíte na :
https://swot.praha5.cz

Sběr dat od pondělí 9. 3. 2020 do 5. 4.  2020

Odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUVUoE20_hmyGCdesp1o5l-ZDbdt_moLb5VBjuXCeigE24w/viewform

Předem Vám moc děkuji za spolupráci