ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY

Aktuální souhrnné zprávy pro ČR
https://special.novinky.cz/covid-19/

Pražská hygienická stanice
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/kvuli-enormnimu-zajmu-prazanu-o-tema-onemocneni-covid-19-prazska-hygiena-posiluje-nove-zrizenou-infolinku-o-dalsi-telefonni-cislo-773-782-850-4613_4613_161_1.html

Ministerstvo zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Státní zdravotní ústav
http://www.szu.cz/

Státní zdravotní ústav s doporučeními pro občany
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit:
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

Informace MPSV
https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Informace týkající se koronaviru  COVID-19 pro Prahu 5
Infolinka VIC Praha 5    739 310 119  ( pondělí – pátek  8-20 hodin)