ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

Od pondělí 6. 4. 2020 bude spuštěna elektronická aplikace k zápisu dětí do mateřské školy.
Zde si vygenerujete Žádost
http://zapisdoms.praha5.cz

– Získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů), následně najdete v seznamu přijaté děti pod těmito identifikátory –  cca po 1. 6. 2020   Výsledky přijímacího řízení
– Veškeré dokumenty si vytiskněte, podepíšete
– Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost. Neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

ZPŮSOB  ODEVZDÁVÁNÍ  ŽÁDOSTÍ O PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
https://www.skolkaduha.cz/zapis-do-ms/