INFORMACE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • Zahájení provozu: pondělí 25. 5. 2020
   Manuál ZDE:      MŠ-manuál
  • Do té doby se budeme snažit naplnit všechny podmínky k zajištění a dodržení všech epidemiologických opatření a doporučení.
  • Do svých e-mailových schránek jste již obdrželi COVID pravidla a Čestné prohlášení. Oba podepsané dokumenty přinesete první den nástupu do mateřské školy a odevzdáte v šatně pověřené pracovnici. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. Rovněž jí ukážete dvě roušky pro děti, které budou v uzavíratelném sáčku a podepsané.
  • Nezdržujte se, prosím, v prostorách MŠ a před MŠ – moc děkuji.
  • Využívejte e-mailovou komunikaci s pedagogy nebo si předem domluvte telefonicky osobní konzultaci.
  • Bohužel jsme museli zrušit společné akce s rodiči. Rozloučení s předškoláky proběhne dopoledne, s omezeným programem. Všichni předškoláci, kteří odcházejí do školy, obdrží pozvánku.
  • Letní prázdninový provoz je nezměněn – přihlášené děti včas obdrží přihlášky na prázdninový provoz + kopii evidenčního listu a kopii potvrzení lékaře o řádném očkování. Vše budete odevzdávat, včetně plateb,  v prázdninových mateřských školách. Termíny jsou uvedeny na přihláškách.
   MŠ+Letní+provoz+2020
  • Epidemiologická opatření: 
   do mateřské  školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19, tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti mající tyto příznaky nebudou do MŠ přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře.