SWOT analýza – výsledek

V březnu a dubnu 2020 probíhala v mateřských školách v Praze 5 SWOT analýza formou dotazníkových šetření. Skupiny respondentů z řad rodičů, pedagogů, provozního personálu a managementu školy se vyjadřovaly k různým oblastem souvisejících s konkrétní mateřskou školou. Moc děkuji všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a věnovali nám svůj čas. Z jednotlivých odpovědí vyplynulo, že jste v naší mateřské škole spokojeni. V rámci zpětné vazby to pro nás znamená výzvu, velkou zodpovědnost  a morální povzbuzení.
Výstupy SWOT analýzy budou využity ke zpracování strategického plánu mateřské školy a pro dlouhodobé plánování rozvoje škol Prahy 5.

Počty respondentů:
rodiče: 40% zúčastněných
pedagogové: 98% zúčastněných
provozní personál: 100% zúčastněných ( velký dík paní hospodářce)
management školy: 100% zúčastněných

SWOT analýza – souhrn za jednotlivé respondenty
SWOT celková tabulkaA3