PLATBY – ŠKOLNÉ

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě již do konce školního roku nenastoupí,  školné nebude vybíráno. Na začátku července bude paní hospodářka vracet na Váš účet všechny přeplatky – přeplatky za stravné, přeplatky za školné, poměrnou část za školkové kroužky ( muzikoterapie, Malý tvořínek, Nadrámeček, Keramika). Školné – z důvodu epidemiologické situace bylo školné stanoveno takto:
za březen byla vybírána poměrná část
duben 0 Kč
květen, červen – pro toho, kdo již nenastoupí  O Kč
květen – docházka do MŠ  –  243 Kč
červen – docházka do MŠ – 925 Kč
červenec, srpen – mateřská škola je uzavřena, školné jen stanoveno na  0 Kč