KRÁSNÉ PRÁZDNINY 2020

   KRÁSNÉ A ROZJÁSANÉ LÉTO 2020 VÁM PŘEJÍ VŠICHNI ZAMĚSTNANCI DUHOVÉ ŠKOLKY.


“Štěstí nespočívá v tom, že nemáte problémy. Skutečné štěstí hledejme v tom, že jsme schopni se problémům postavit, bojovat s nimi a někdy nad nimi zvítězit.” Zygmunt Bauman

Tak hodně sil, štěstí a spoustu krásných společných letních zážitků…..