NOVÉ INFORMACE PLATNÉ OD 01. 09. 2020

Vážení rodiče,  zatím jen pár informací k novému školnímu roku. Informace budou postupně vkládány dle aktuální situace. Zatím jen jedna změna, která je velmi důležitá pro nás a hlavně pro děti. ALE – zatím je  ještě léto a prázdniny, tak odpočívejte a užívejte si.
1. Všichni “nováčci” obdrželi na konci června informace k zahájení školního roku a jak to chodí první den do emailových schránek, které jste uvedli při zápisu. Ne všichni jste mi potvrdili přijetí. Informaci považuji za doručenou.
2. Od 01. 09. 2020 je stanoven příchod do mateřské školy do 8,00!!!  Následně bude zablokován vstup na čip do mateřské školy a začne probíhat úklid, desinfekce a výchovně vzdělávací činnost v jednotlivých třídách. Jedná se nejen o doporučení České školní inspekce, ale i o potřebu zajistit odpovídající přípravu  dětí na vstup do základní školy. Žádáme o dodržování tohoto času.
3. Pro předškolní děti –   cca od 8,15 – 8,35 RANNÍ DVACETIMINUTOVKA
(Intenzivní příprava na školní docházku. Individuálně a v malých skupinách budeme rozvíjet hrubou motoriku, jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání a paměť, rozvoj řečových dovedností, předmatematické představy a další dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu. Pro tuto činnost jsme v našem multidisciplinárním týmu vypracovali týdenní/14denní programy, které na sebe logicky navazují). Předškolních dětí je ve školním roce 2020/2021 mnoho, ranní dvacetiminutovka bude probíhat v Sovách, Krtcích a u předškoláků v Ježcích.
ŠKOLNÍ+ŘÁD+1-9-2020

Dnes vše, ale jak jsem řekla: Léto je ještě před námi.  Krásné dny   LM