ŠKOLNÍ MANUÁL PRO COVID-19

Na základě Manuálu MŠMT, Opatření MZd ve všech posledních verzích ke dni 29. 08. 2020 stanovuji tento postup pro vnitřní režim mateřské školy:
MS-manual-29-8-2020
Manuál je vyvěšen i na všech vstupních dveřích.
V pátek 28. 8. 2020 došlo ke změně semaforu v Praze na “oranžová”.  Roušky pro vnitřní společné  prostoty škol jsou doporučeny – s výjimkou mateřských škol a škol zřízených dle §16, odst.9 školského zákona.
To znamená, že ve vnitřních prostorách mateřské školy roušky mít nemusíte, dodržujte ale veškerá hygienická pravidla – umytí rukou mýdlem, použití desinfekce u vchodů. Situaci budeme průběžně monitorovat, změny budou průběžně vkládány na stránky školy a nástěnky, popř.vstupy do MŠ.
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti#dalsi-informace-CZ0100