OBĚDY DO ŠKOL – PŘÍSPĚVEK NA ROK 2021

Na třídních schůzkách jste byli informováni o této možnosti, veškeré dokumenty jsou vyvěšeny i v šatnách na nástěnkách, popř. se podívejte ZDE:
https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/
POSTUP
1. Pročtěte si Pravidla pro obědy do škol
Pravidla Obědy do škol 2019
2. Vyplňte Žádost o příspěvek – nezapomeňte řádně zdůvodnit požadavek, že se rodina nachází ve složité životní situaci (samoživitelé, ……..), nejlépe doložit
Zadost-o-prispevek-2021 edit
3. Nedílnou součástí Žádosti o příspěvek je vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
4. Vše řádně vyplněné a podepsané (Žádost, Souhlas) odnesete OSOBNĚ na Odbor školství MČ Praha 5, Nám. 14. října č. 4, 1. patro
NEJPOZDĚJI DO 30. ZÁŘÍ 2020.