Příspěvek na sportovní aktivity

Praha 5 se zapojila do  programu Aktivní město a rozhodla se podpořit pravidelné aktivity svých dětí ve školním roce 2020/21.
Příspěvek je  zaměřen výhradně na sport. Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště na Praze 5, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně sportovní činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek.  Lze zažádat na kroužek SPORŤÁK, Pupásek je v systému registrován. Vše potřebné se dočtěte na:
https://www.aktivnimesto.cz