KROUŽKY v době od 12. 10. 2020

V návaznosti na krizová opatření vydaná 8. 10. 2020 je organizace nadstandardních aktivit stanovena od 12. 10. 2020 – 23. 10. 2020 následovně.
• Kroužky zajišťované agenturně – ANGLIČTINA a SPORŤÁK – NEKONAJÍ SE.
• Kroužky zajišťované kmenovými zaměstnanci – DRAMAŤÁK, NADRÁMEČEK, MUZIKOTERAPIE – KONAJÍ SE za dodržení zvýšených hygienických a upravených organizačních opatření.
• V době školních podzimních prázdnin se nekonají žádné kroužky.