Nařízení platná od 14. 10. 2020

Mateřské školy zůstávají v běžném režimu.
Z vnitřních nařízení školy i nadále platí:
– zakrytí dýchacích cest pro doprovod dětí
– doprovázející osoba při vstupu do školy použije desinfekční přípravek
– doprovázející osoba zajistí řádné umytí rukou dětí před vstupem do třídy
– nevstupujte, prosím, do tříd
– v mateřské škole se zdržujte co nejkratší dobu
Omlouvám se, že to stále opakuji, ale sami vidíte, ne vždy všichni nařízení dodržují. Jde mi o zdraví a bezpečnost nejen dětí, ale i zaměstnanců.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – vydaná 12. 10. 2020
Nařízení primátora hl. m. Prahy ze dne 13.10.2020
příloha k nařízení primátora – seznam škol určeních IZS
Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí – 12.10.2020