Opatření platná od 18. 11. 2020

Mateřské školy jsou i nadále v běžném režimu, bez omezení. Důraz  klademe na zvýšenou hygienu, pravidelnou desinfekci prostor, časté větrání, omezený vstup dalších osob do prostor mateřské školy, pokud to není nezbytně nutné k výchovně vzdělávacím činnostem. Děkujeme doprovodu dětí, že se zbytečně nezdržujete v šatnách, dohlížíte na mytí dětských rukou, desinfikujete své ruce při vstupu do budovy a používáte ochranu dýchacích cest.
http://www.pedagogicke.info/2020/11/krizove-opatreni-o-omezeni-provozu-skol.html
PES-Matice-opatření
Opatření PES pro školství
priloha_844680587_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.