Zhoršená epidemická situace

Vzhledem k nedobré epidemické situaci dodržujte, prosím, základní nařízení.
RUCE – pečlivé mytí rukou dětem při příchodu do mateřské školy, pro doprovod dětí desinfekce u vchodů.
ROUŠKY – doprovod dětí má povinnost mít řádně zakryté dýchací cesty.
ROZESTUPY – snažte se dodržovat rozestupy a zbytečně se nezdržovat v šatnách. Vstup do tříd je zakázán.
Domnívám se, že se všichni snažíme společně tuto nepříjemnou dobu zvládnout. Děkuji