INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče předškoláků,

blíží se období zápisů do prvních tříd a tedy i řešení školní zralosti dětí. Pokud jste rozhodnuti, nebo váháte o odkladu školní docházky, obraťte se na pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5 (konkrétně psycholožka PhDr. Lenka Koháková, tel: 251 611 803). Děti, které docházejí do speciálně pedagogického centra se spojí přímo se svým SPC.
Před samotným vyšetřením se ještě informujte u třídních učitelek, jak situaci vidí ony, nebo využijte možnosti konzultace se školní psycholožkou. V případě odkladu se rodič dostaví k zápisu do vybrané školy a doloží svou Žádost o odklad školní docházky doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště a posouzením odborného lékaře (většinou pediatra) nebo klinického psychologa. K zápisu je tedy nutné přinést dvě doporučující zprávy. Rozhodnutí o nástupu či odkladu prosím nahlaste
na email: psycholog@skolkaduha.cz    maskova@skolkaduha.cz   a ve své třídě.

Změny v pravidlech od 4. 1. 2021

V souvislosti s neradostnou epidemickou situací dodržujte od 4. 1. 2021 následující pravidla, který jsou v souladu s 5. stupněm PES.
– i nadále jsou platná pravidla z Manuálu MŠMT a školního Manuálu – vše k COVID-19 najdete přehledně INFORMACE K COVID – 19
– DŮLEŽITÉ – 3 R – RUCE, ROZESTUPY, ROUŠKY
NOVĚ:
– dodržovat počty osob v šatnách a rozestupy. V případě kumulace většího počtu lidí v šatnách vyčkejte před budovou
ZÁKAZ  využívání horní zahrady pro děti s rodiči
PŘEJI NÁM VŠEM, ABY ROK 2020 V NÁS ZANECHAL POKORU A POUČENÍ . KÉŽ BY JSME NA NĚJ CO NEJDŘÍVE MOHLI VZPOMÍNAT JAKO NA DÁVNOU MINULOST.
PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM VŠEM PŘEJI.
MS-manual-leden 2021