INFORMACE K ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče předškoláků,

blíží se období zápisů do prvních tříd a tedy i řešení školní zralosti dětí. Pokud jste rozhodnuti, nebo váháte o odkladu školní docházky, obraťte se na pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5 (konkrétně psycholožka PhDr. Lenka Koháková, tel: 251 611 803). Děti, které docházejí do speciálně pedagogického centra se spojí přímo se svým SPC.
Před samotným vyšetřením se ještě informujte u třídních učitelek, jak situaci vidí ony, nebo využijte možnosti konzultace se školní psycholožkou. V případě odkladu se rodič dostaví k zápisu do vybrané školy a doloží svou Žádost o odklad školní docházky doporučujícím posouzením školského poradenského pracoviště a posouzením odborného lékaře (většinou pediatra) nebo klinického psychologa. K zápisu je tedy nutné přinést dvě doporučující zprávy. Rozhodnutí o nástupu či odkladu prosím nahlaste
na email: psycholog@skolkaduha.cz    maskova@skolkaduha.cz   a ve své třídě.