1.fáze otevírání škol


Vážení rodiče,

přesný termín otevření škol zatím je pouze naznačován, ale obdrželi jsme harmonogram otevírání škol v první fázi. Podívejte se:
1.fáze otevírání škol – přehled
Nyní vše zpracováváme a promýšlíme organizaci. Další informace očekávejte v příštím týdnu přes aplikaci LYFLE, popř. se budeme dotazovat osobně.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do naší mateřské škola proběhne letos ve dnech:
pondělí 3. 5. 2021   8,00 – 17,00 (polední pauza 12,00 – 13,00)
úterý  4. 5. 2021   8,00 – 12,00
Žádost si vygenerujete elektronicky od 1. 4. 2021  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Dále ji vytisknete spolu s dalšími formuláři, vyplníte, necháte potvrdit pediatrem, že je dítě zdrávo, schopno přijetí do MŠ a řádně očkováno (nemusí být u dětí povinně předškolních).
POZOR – Informace budou postupně upřesňovány v souladu epidemickou situací
Způsob odevzdávání  Žádostí  a co s sebou:    Zápis do MŠ
Zápis do MŠ 2021 plakát

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ČERVENEC – SRPEN 2021

V době letních prázdnin bude naše mateřská škola otevřena v termínu uvedeném níže v tabulce. Prosím, promyslete si docházku svého dítěte v době letních prázdnin do naší MŠ a případně do jiných náhradních školek. Pokud bude i nadále trvat špatná epidemická situace, budeme Vás žádat o sdělení docházky do konkrétních mateřských škol elektronicky. Následně – během května – obdržíte přihlášky k prázdninovému provozu s termíny, kdy máte přijít uhradit školné stravné přímo do konkrétních prázdninových MŠ.
Prázdninový provoz 2021          letáček + termíny plateb
Usnesení RMČ – prázdninový provoz 2021

Výše školného za březen 2021

Vážení rodiče,
výše školného za měsíc březen 2021 bude upravena zpětně v závislosti na skutečné délce uzavření MŠ. Takto bylo učiněno i v únoru. Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na vaše bankovní účty.

Zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče,

       dnes jsem vám zaslala na vaše emaily všechny pokyny k zahájení distančního vzdělávání v naší mateřské škole. V úterý 9.3. očekávejte první zprávy od třídních učitelek a dále se řiďte Školním manuálem k distančnímu vzdělávání a pokyny od učitelek. Doufám, že vám alespoň trošku odlehčíme v době pro vás a nás nelehké. Pozdravujte ode mě děti a vám přeji hodně sil.