Výše školného za březen 2021

Vážení rodiče,
výše školného za měsíc březen 2021 bude upravena zpětně v závislosti na skutečné délce uzavření MŠ. Takto bylo učiněno i v únoru. Vzniklé přeplatky budou vyrovnány v červnu 2021 a zaslány zpět na vaše bankovní účty.