ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis do naší mateřské škola proběhne letos ve dnech:
pondělí 3. 5. 2021   8,00 – 17,00 (polední pauza 12,00 – 13,00)
úterý  4. 5. 2021   8,00 – 12,00
Žádost si vygenerujete elektronicky od 1. 4. 2021  https://zapisdoms-praha5.praha.eu/
Dále ji vytisknete spolu s dalšími formuláři, vyplníte, necháte potvrdit pediatrem, že je dítě zdrávo, schopno přijetí do MŠ a řádně očkováno (nemusí být u dětí povinně předškolních).
POZOR – Informace budou postupně upřesňovány v souladu epidemickou situací
Způsob odevzdávání  Žádostí  a co s sebou:    Zápis do MŠ
Zápis do MŠ 2021 plakát