PRVNÍ INFORMACE K OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi informace k otevírání škol. Nyní musíme všechno zpracovat. Tuto informaci berte jako úvodní.
– otevření MŠ v pondělí 12. 4. 2021
– provoz od 7,00 – 17,00
– nastupují předškolní děti, nově děti ze speciálních tříd a děti rodičů IZS:
Do MŠ mohou přijít i děti rodičů:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud někdo do skupiny IZS patří a není předškolní nebo ze speciálních tříd, prosím IHNED o informaci, pokud budete chtít nastoupit.
– počet dětí ve třídách – max 15 dětí, třídy musí být po celou dobu homogenní, nesmí se spojovat
– rozdělení dětí do tříd – přijde Vám nejpozději v sobotu – zpracováváme
– každý musí absolvovat před vstupem do budovy 2x týdně antigenní testy z přední části nosu (zajišťují rodiče pod dohledem zaměstnance) – místo určené km odběrům upřesníme
– rodiče nevstupují do budovy, dítě bude předáváno u vstupu zaměstnanci, který má službu (ráno, v poledne i odpoledne)
– prosíme textilní tašku k odnášení věcí odpoledne domů – podepište
Kdyby jste měli jakýkoli dotaz, volejte, pište
Informace k provozu škol od 12.4.2021
Kontrolní seznam příznaků COVID-19
MO – testování dětí
MO ochrana dýchacích cest
MO -provoz ve školách
https://testovani.edu.cz/
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole