Zahájení běžného provozu školky

Od pondělí 3. 5. 2021 zahajujeme běžný provoz v  celé školce. I nadále jsou dodržována všechna platná hygienická nařízení.
Děti nemusí mít zakryté dýchací cesty a netestují se povinnými samotesty.
Ostatní osoby pohybující se v objektu MŠ (uvnitř i vně) používají odpovídající ochranu dýchacích cest.
Manuál od 03. 05. 2021