O Ježcích

Do třídy ježků přicházejí děti z medvědů, někdy i z myšek. Může nastoupit i dítě nové nebo dítě ze třídy zřízené dle § 16, odst.9. Tato třída inkluduje  vyšší počet dětí s potřebou podpůrných opatření. Pracují zde dvě paní učitelky a souběžně asistent pedagoga. Snažíme se zajistit souběžně přítomnost všech pedagogických pracovníků v době pobytu venku a oběda. Protože v letošním školním roce máme hodně dětí předškolních, tak i zde bude polovina dětí předškoláků. Výchovně vzdělávací práce tomu je samozřejmě přizpůsobena.  Práce v této třídě je náročná, protože bývají mezi dětmi velké rozdíly. Z tohoto důvodu klademe zvýšený důraz na individuální práci. V ježcích celoročně probíhá projekt “CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”.

Personální obsazení:
Marie KRHOUNOVÁ – učitelka
Jana PETRÁSKOVÁ – učitelka
Mgr. Marie NOVÁ – – učitelka
Mgr. Veronika CHMELOVÁ- asistent pedagoga
Petra IBRJAMOVÁ – asistent pedagoga

Odebírat novinky z Ježků emailem