MŠ DUHA
Mateřská školaDUHA

respekt – tolerance – jedinečnost

Na cestě k inkluzi propojujeme světy dětí zdravých a znevýhodněných. Každé dítě je u nás vítáno.

KRÁSNÉ, VESELÉ A KLIDNÉ LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ VÁM PŘEJE CELÁ DUHOVÁ ŠKOLKA.

Praha 5 spojuje děti všech kultur

KDY: SOBOTA 7. 10. 2023 OD 12 DO 16 HODIN
KDE: NÁRODOPISNÉ MUZEUM NÁRODNÍHO MUZEA, LETOHRÁDEK
KINSKÝCH – KINSKÉHO ZAHRADA NA PRAZE 5
Akce je ZDARMA, financována z dotace MV ČR – Integrace cizinců 2023.

LINK AKCE
Akci slavnostně zahájí ředitelka Historického muzea Národního muzea PhDr. Zuzana Strnadová spolu se starostkou MČ Praha 5 Mgr. Radkou Šimkovou a radní pro školství Bc. Alenou Janďourkovou.

 Při zahájení vystoupí klarinetový kvartet a taneční soubor ZUŠ Popelka, stánky před Národopisným muzeem připravily vybrané ZŠ/MŠ z Prahy 5 a DDM Prahy 5. Uvnitř muzea budou děti tvořit v kreativních dílnách, potisknou si látkový kapesníček tiskařskou barvou, upečou jidášky a obléknou dřevěnou vařečku jako loutku. Všechny výrobky si odnesou domů. Uvnitř muzea děti čeká také komentovaná prohlídka expozice Česká lidová kultura s pracovním listem, přístupné budou všechny ostatní expozice muzea, zcela zdarma.

 Pro děti je připraveno občerstvení i hodnotné dárky zdarma. 

Datum vložení: 28. 9. 2023 11:19
MŠ DUHA

O naší škole

Naše snažení směřuje k tomu, aby děti, které mateřskou školu opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat. Chceme, aby z nich byli jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.