Angličtina – co se naučíme

HRAJEME SI S ANGLIČTINOU

Kurzy angličtiny pro děti předškolního věku

Co  můžete od kurzů očekávat:

 • seznamování dětí s cizím jazykem zábavnou formou přizpůsobenou jejich věku – děti se baví a ani nevědí, že se učí
 • hlavní náplní kroužku jsou hry, písničky, říkanky a pohybové aktivity zaměřené na zapojení co největšího počtu smyslů
 • plán výuky přizpůsobený tempu a skutečným potřebám dané skupiny
 • učivo rozdělené do tematických celků
 • omezený počet dětí v kroužku (max. 10)
 • pravidelné informace pro rodiče o dění na kroužku (měsíční přehledy slovní zásoby a vazeb, na které se právě zaměřujeme)
 • 30-minutové lekce pro mladší děti
  40-minutové pro předškoláky
 • cena kurzu za pololetí (15 kroužků) :
  950,- Kč mladší děti
  1. 200,- Kč pro předškoláky
  v ceně jsou zahrnuty materiály využívané na kurzu (desky, pastelky, pracovní listy)
 • další informace:
  Mgr. Martina Macková (lektorka), tel. 603868761, e-mail: martina_mackova@seznam.cz
 • začínáme 3.10. 2018 a budeme se setkávat každou STŘEDU