DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MŠ

Den otevřených dveří se v naší mateřské škole bude konat v úterý 9.dubna od 9,00 – 11,00 a od 14,30 – 15,30.
Informace k zápisu do mateřském školy sledujte průběžně na našich www stránkách. Vyplněné, vytisknuté a pediatrem potvrzené Žádosti bude odevzdávat v ředitelně mateřské školy ve čtvrtek 2.května.    
Další informace najdete ZDE:
https://www.skolkaduha.cz/zapis-do-ms/ 

Vstup do elektronické aplikace:
http://zapisdoms.praha5.cz

ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče předškoláků, 
pokud uvažujete zažádat o odklad školní docházky pro své dítě, je potřeba učinit následující kroky:
– i když budete o odklad školní docházky žádat, musíte s dítětem k zápisu do základní školy, kde toto sdělíte
– v základní škole obdržíte Žádost k odkladu školní docházky, k té budete dokládat dvě doporučující vyjádření, a to vyjádření školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a dále doporučení odborného lékaře či klinického psychologa
Pokračovat ve čtení “ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020”