Bezpečné klima

Ze školení BEZPEČNÉ KLIMA – LITERATURA + ODKAZ ROZVÍJÍME EMPATII U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:
Doporučená literatura pro práci s dětmi:
1. Daniel Golleman – Emoční inteligence
2. John Gray – Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše a děti jsou z nebe.
3. Nováčková, Kopřiva – Respektuj a buď respektován

Pro další osobní rozvoj:
Valerij Sinelnikov – Dohoda s nemocí
Viktor Frankl – A přesto říci životu ano

Pracovní listy – Kuliferda a jeho svět – Relaxační metody, Rodina, Svět a
příroda, Chování atd.