Březen

V březnu jsme se zaměřily na doprovod kytary a klavíru na Orffovy nástroje. Důležitá pro nás byla melodie písničky a její vnímání. Proto jsem zvolila opět lidové písničky, které děti dobře znají. V dubnu už se zaměříme více na jiné písničky, aby si děti zkusily jak je hudba rozmanitá.