březen žabky

V měsíci březnu jsme měli jako téma “Človíček listuje knížkou”. Prohlíželi jsme si různé druhy knížek a jednu svojí vlastní jsme se pokusili vyrobit. Procvičovali jsme si slovní zásobu vztahující se ke škole. Víc jsme toho bohužel nestihli, protože nám všem do života zasáhla pandemie COVID-19 a školka byla uzavřena. Doufáme, že se brzy ve zdraví shledáme. Je tu bez Vás smutno!