Canisterapie

Canisterapie je metoda, při které se využívá kontaktu se psem, má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií. Kontaktem se psy dochází k velké pozitivní změně.

Canisterapie musí probíhat pod vedením zkušeného canisterapeuta ve spolupráci s personálem mateřské školy. Terapie může být skupinová nebo individuální podle potřeby. V obou případech probíhá vždy pod dohledem canisterapeuta a s jeho pomocí.

Canisterapie je začleněna přímo do tříd mateřské školy – třídy Zajíčků a Žabek. Canisterapeut s pejskem vykonávají odbornou rehabilitaci. Dnem canisterapie je v naší mateřské škole 1x za 14 dní pondělí. Canisterapie probíhá v každé třídě hodinu.