VELKÝ DUHOVÝ OSMIBOJ

  • NEZAPOMEŇTE – ve čtvrtek 1. října proběhne dopoledne v každé třídě VELKÝ DUHOVÝ OSMIBOJ. Jde o akci přeloženou z června. Sportovní dopoledne plné legrace, soutěží a sportovních aktivit každá třída zorganizuje pro svoje děti – dodržujeme epidemiologická pravidla. Aby se závodníkům dobře sportovalo, nezapomeňte jim dát  správnou obuv a  pohodlné oblečení.
    Na každého čekají medaile a odměny. TAK DRŽTE PALCE !!!!
    Visselpipa blåser smiley — Stock obrázek

1.10.2020 OD 17.00 PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE NA TÉMA “SEXUALITA U DĚTÍ”

Srdečně Vás zveme na přednášku “Sexualita u dětí”, která se bude konat v naší mateřské škole (třída krtečků) dne 1.10.2020 od 17.00 hodin. Přednášející: Věra Petlanová Zychová, organizace Freya. V nejnutnějších případech možnost zajištění hlídání dětí ve třídě ježků – zájem předem nahlaste své paní učitelce na třídě.

Na jaké oblasti se zaměříme?

ETAPY PSYCHOSEXUÁLNÍHO
VÝVOJE
JAK MLUVIT S DĚTMI O SEXUALITĚ A INTIMNÍCH ZALEŽITOSTECH
PREVENCE SEXUÁLNÍHO ZNĚŽÍVÁNÍ
PROSTOR PRO OTÁZKY

Sexualita-pozvánka-obsah

ROZVRH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Během pondělí 21. 9. bude v šatnách vyvěšen rozpis dětí do jednotlivých skupin kroužků – prosíme o kontrolu. Případné nejasnosti řešte přímo s ředitelkou.
ROZVRH:    Rozvrh kroužků 2020-2021
                          Platby kroužků září 2020
Angličtina pro Myšky a Medvědy se zatím nekoná – nelze vytvořit skupinu.
Skupiny jsou skládány tak, aby se spojovaly děti maximálně ze dvou tříd.
Kdo se ještě nezaregistroval na Angličtinu a sporťák přes webové stránky agentur – učiňte tak co nejdříve. Musíte u nich mít vloženou registraci.

Angličtina:  https://www.krouzky.cz/online-prihlaska?chosenRegion=1&chosenObvod=5&chosenSkola=317&chosenKrouzek=

Sporťák:   https://evidence.tjpupasek.cz/prihlaska/krouzky
( vložte i přes to, že vám hlásí obsazeno – mají od nás seznamy a čekají na přihlášky)

Teď už si jen budeme přát, aby všechny kroužky a další akce mohly probíhat – krásný celý školní rok.

Příspěvek na sportovní aktivity

Praha 5 se zapojila do  programu Aktivní město a rozhodla se podpořit pravidelné aktivity svých dětí ve školním roce 2020/21.
Příspěvek je  zaměřen výhradně na sport. Podpora je určena všem dětem do 18 let, které mají trvalé bydliště na Praze 5, a které během školního roku vykonávají alespoň jedenkrát týdně sportovní činnost u některého z registrovaných poskytovatelů. Příspěvek ve výši 600 Kč je možné čerpat na úhradu kurzovného nebo na členský příspěvek.  Lze zažádat na kroužek SPORŤÁK, Pupásek je v systému registrován. Vše potřebné se dočtěte na:
https://www.aktivnimesto.cz

Aktuální Nařízení platné od 10. 9. 2020

Jak jsem tušila, co platilo v poledne, večer je opět jinak. Zakrývání dýchacích cest je pro cizí osoby vstupující do prostor škol povinné již od čtvrtka 10. 9. 2020. Prosíme, vstupuje do mateřské školy s rouškou. Děti musí mít v šatně 2 roušky v zavíratelném sáčku. Dnes jsme kontrolovali a nedopadlo to moc dobře.   Dodatek k Manuálu MŠ opravím dodatečně. Řiďte se aktuálním nařízením a zdravým rozumem. Pro děti a zaměstnance mateřských škol nošení roušek neplatí – zatim.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani (2)

Změna Manuálu od 14. 9. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci a dalším Nařízením MZd, HSHMP jsem nucena od pondělí 14. 9. 2020 zavést pro cizí osoby vstupující do objektu mateřské školy ochranu dýchacích cest.  Může se stát, že ještě proběhnou další změny, informace jsou nejasné, zmatené, opožděné. Prosím, sledujte web a nástěnky.
– Nezapomeňte – každé dítě má v šatně uzavíratelném sáčku 2 roušky
Dodatek k Manuálnu 14.9.2020
Nařízení hygienické stanice hl.m.Prahy 8-2020

Dále upozorňují, že od pondělí bude budova zakódována v 8,00. Pro pozdější vstup budete muset použít zvonek do třídy.

OBĚDY DO ŠKOL – PŘÍSPĚVEK NA ROK 2021

Na třídních schůzkách jste byli informováni o této možnosti, veškeré dokumenty jsou vyvěšeny i v šatnách na nástěnkách, popř. se podívejte ZDE:
https://www.praha5.cz/kategorie/urad/dokumenty-odboru/odbor-skolstvi/obedy-do-skol-na-skolni-rok-2020-2021/
POSTUP
1. Pročtěte si Pravidla pro obědy do škol
Pravidla Obědy do škol 2019
2. Vyplňte Žádost o příspěvek – nezapomeňte řádně zdůvodnit požadavek, že se rodina nachází ve složité životní situaci (samoživitelé, ……..), nejlépe doložit
Zadost-o-prispevek-2021 edit
3. Nedílnou součástí Žádosti o příspěvek je vyplněný Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
4. Vše řádně vyplněné a podepsané (Žádost, Souhlas) odnesete OSOBNĚ na Odbor školství MČ Praha 5, Nám. 14. října č. 4, 1. patro
NEJPOZDĚJI DO 30. ZÁŘÍ 2020.

ŠKOLNÍ MANUÁL PRO COVID-19

Na základě Manuálu MŠMT, Opatření MZd ve všech posledních verzích ke dni 29. 08. 2020 stanovuji tento postup pro vnitřní režim mateřské školy:
MS-manual-29-8-2020
Manuál je vyvěšen i na všech vstupních dveřích.
V pátek 28. 8. 2020 došlo ke změně semaforu v Praze na “oranžová”.  Roušky pro vnitřní společné  prostoty škol jsou doporučeny – s výjimkou mateřských škol a škol zřízených dle §16, odst.9 školského zákona.
To znamená, že ve vnitřních prostorách mateřské školy roušky mít nemusíte, dodržujte ale veškerá hygienická pravidla – umytí rukou mýdlem, použití desinfekce u vchodů. Situaci budeme průběžně monitorovat, změny budou průběžně vkládány na stránky školy a nástěnky, popř.vstupy do MŠ.
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti#dalsi-informace-CZ0100