Celé Česko čte dětem

Jsme zapojeni do celostátního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM A BABIČKA A DĚDEČEK DO ŠKOLKY.
Kontaktní osobou pro tento projekt je v naší školce
paní učitelka Jana PETRÁSKOVÁ ze třídy ježků.

“Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme “Jdi a čti si!”, ale “Pojď, budu ti číst”. Stačí 20 minut denně. Každý den. ”

I v letošním školním roce pokračujeme v projektu “CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM”.

Hledáme vstřícné a ochotné babičky nebo dědečky, kteří by chtěli přijít některé dopoledne přečíst dětem  pohádku.

 Názvy pohádek Vám prozradíme vždy až v informační zprávě o průběhu uplynulého čtení, aby kouzlo zážitku bylo úplné.

Třídy, které se do projektu chtěly zapojit, Vás budou na svých třídních stránkách informovat o jednotlivých setkáních.
Zájemci z řad babiček, dědečků, maminek,….nás budou navštěvovat, aby dětem četli či vyprávěli pohádky a pohádkové příběhy nebo je seznamovali s poezii.

Pokud máte mezi svými seniory někoho “volného” rádi přivítáme nové tváře a děti se rádi pochlubí se svým prarodičem. Moc rádi přivítáme i “volné” maminky!!!!

Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz
projekt „Dědeček, babička čte dětem.“
Proč číst dětem? (video)