Co nabízíme


Poskytneme Vám odbornou pomoc při vytváření podnětného prostředí pro optimální vývoj Vašeho dítěte.

NABÍZÍME:

  • tým odborných pracovníků
  • pedagogickopsychologické poradenství
  • individuální práce speciálního pedagoga
  • využití metody strukturovaného učení pro děti
   s poruchou autistického spektra
  • využití prvků Son-Rise programu při individuání práci pro děti s PAS
  • využití snouzelen místnosti
  • jóga, zdravotní a dechová cvičení
  • jazykové logopedické chvilky
  • skupinová a individuální logopedická cvičení– zdarma
   pro děti integrované, pro ostatní logopedické poradenství
  • ve  třídách dle §16, odst.9 nižší počty dětí
  • 1 x týdně hipoterapie – jízda na koních
   – externě pro děti ze tříd dle §16, odst.9
  • 1x týdně cannisterapie v MŠ – pro děti ze tříd dle §16, odst.9
  • ergoterapie – individuální konzultace
  • jízda na koních přímo ve školce
  • školy v přírodě
  • Kroužky – dopňkové aktivity:
   angličtina
   hra na flétnu
   Nadrámeček
   Keramika
   Dětská zumba
   Muzikoterapie
   Jóga
   Sportovní hry
   Malý a Velký tvořínek
   Kroužek Bricks4Kidz – NOVINKA
  • divadla, karnevaly, výlety
  • besídky, dny otevřených dveří
  • Dílny pro děti a rodiče
  • 2 x ročně „pyžámková noc v mateřské škole“
  • “Velký duhový olympijský osmiboj” – celotýdenní sportovní soutěžení se slavnostním vyhlášením výsledků
  • zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
  • Podzimní soutěžení –  ” O KOŠÍŘSKÝ PRECLÍK”
  • Podzimní seznamování na zahradě – pro děti a rodiče s programem
  • Celé Česko čte dětem www.celeceskoctedetem.cz
   projekt „Dědeček, babička čte dětem.“
   Proč číst dětem? (video)