Desatero pro učitele

Desatero pro učitele (pedagogické pracovníky

1) Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou stejně nadané, jako jejich česky mluvící spolužáci. Přistupujte k nim proto s pochopením pro jejich schopnosti a dovednosti.

http://cizinci.nidv.cz/legislativa/

2) Pomozte žákům s OMJ překonat jazykovou bariéru. Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka zkracuje dobu, po kterou tito žáci potřebují větší míru podpory.

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/cestina-jako-druhy-jazyk-cjdj

3) Seznamte se s principy výuky češtiny jako druhého jazyka na webovém portálu www.inkluzivniskola.cz a tyto principy využívejte v praxi. Ke stažení máte k dispozici množství připravených materiálů a odkazů na existující učebnice a zdroje.

http://cizinci.nidv.cz/metodiky/

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/vyuka-cjdj-materialy-tipy

http://www.inkluzivniskola.cz/cestina-jazyk-komunikace/ucebnice-online-odkazy

4) Vytvořte žákům s OMJ plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán, který pomůže sledovat a vyhodnocovat jejich pokrok a upravovat vzdělávací cíle. Na naplňování plánu spolupracujte s ostatními učiteli.

http://www.inkluzivniskola.cz/plany-podpory

5) Hodnocení žáků s OMJ, kteří nerozumí, jazyku se obvykle vnímá jako problematické. V této souvislosti je možné využít ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a to §15 odst. 6., který uvádí, že při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 této vyhlášky, která ovlivňuje jejich výkon. Při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu je tedy nutné přihlížet i k úrovni jejich jazyka. Využívejte proto možnost slovního hodnocení. U žáků s OMJ hodnoťte reálně dosažený pokrok a úsilí.

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/jak-hodnotit-zaka-cizince

6) Nebojte se vytvářet vlastní pracovní materiály odpovídající aktuálním potřebám žáků s OMJ.

http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-v-tride/tvorba-pracovnich-listu

 7) Vytvářejte situace, při kterých budou moci žáci s OMJ aktivně uplatňovat nová slova, která se naučili.

http://www.inkluzivniskola.cz/zapojeni-do-vyuky

8) Využívejte výukové materiály a tipy k výuce v jednotlivých předmětech, které jsou volně ke stažení na www.inkluzivniskola.cz

http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogika-aneb-cizinec-ve-tride

http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-nactilete-cizince-2-stupen-zs-a-ss-a488

http://www.auccj.cz/metodicke-materialy/zaciname-ucit-cestinu-pro-deti%C2%AD%E2%80%91cizince-%E2%80%93-mladsi-skolni-vek-a305

9) Svým příkladem napomáhejte vytvářet pozitivní klima třídy. Připravte třídu na příchod žáka, který neumí česky. Najděte mu na přechodnou dobu tzv. patrona z řad spolužáků. Posilujte podporující prostředí.

http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/klima-skoly

10) Nebojte si říci o podporu. Neváhejte se obrátit s dotazem např. na kolegy, kteří podobnou situaci řešili v minulosti, odborné pracovníky neziskových organizací.

http://cizinci.nidv.cz/

http://www.auccj.cz/poradna.html

http://www.meta-ops.cz/poradenstvi-metodicka-podpora-vyukove-materialy

http://www.icpraha.com/  (možnost komunitních tlumočníků)

http://www.cicpraha.org/

http://www.inbaze.cz/nabidka-sluzeb-pro-skoly-a-skolky/