Dramaworkshop

Nabídka Teatrálie z.s.
lektoři/dramaterapeuti: Ilona Labuťová
                                                         Štěpán Smolík

Program Příběhy v nás aneb dramaterapie v mateřské škole nabízí nenásilnou formou koncipovaná setkání šitá na míru podle potřeb a charakteru dané skupiny. Záměr může být terapeutický, edukační nebo osobnostně rozvojový. Příklady zpracovávaných témat: vztahy ve skupině, osvojování sociálních dovedností, komunikace, práce s emocemi, já a svět a mnohá další.

Dramaterapii lze definovat jako psychoterapeutický přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či se záměrem osobního rozvoje.
Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Tím se řadí mezi tzv. expresivní terapie.

  1. setkání 18.9.2018   9,30 až cca 11,15hod. (11,30 hod. dle možností)
  2. setkání 25.9.2018   9,30 až cca 11,15hod. (11,30 hod. dle možností)
  3. setkání 2.10.2018   9,30 až cca 11,15hod. (11,30 hod. dle možností)