Ergoterapie

Ergoterapie probíhá v naší mateřské škole jako poradenská činnost a pomoc pedagogům při práci s dětmi. Paní ergoterapeutka dochází 1x měsíčně.
Bližší informace:  eliska.haskovcova@seznam.cz

Jedná se o terapii, která doplní komplexní péči v naší mateřské škole.
Mgr.Eliška Haškovcová je registrovaný ergoterapeut a během terapie využívá Bobath terapii, senzorickou integraci, bazální stimulaci. Terapie probíhají ve spolupráci s pedagogy v mateřské škole. Jde o hrazenou službu.

Co ergoterapie nabízí a řeší:

 • cílenou terapii na problematickou oblast s důrazem na hrubou motoriku a jemnou motoriku horních končetin, ovlivnění postupů při činnostech vyžadujících zapojení horních končetin, zkvalitnění pohybu, koordinaci oko x ruka, ruka x ruka, zvýšení svalové síly
 • gragomotoriku – ve spolupráci s logopedem
 • oblast soběstačnosti, nácvik běžných denních činností ( jídlo, pití, oblékání, osobní hygiena,…)
 • výběr a praktické vyzkoušení kompenzačních pomůcek
 • adaptaci pracovního prostředí pro optimální výkon dítěte v MŠ
 • senzomotoriku
 • spolupráci a konzultaci s rodiči

Pro koho je ergoterapie vhodná:

Ergoterapie je vhodná pro děti s těmi typy problémů:

 • DMO
 • dítě s hydrocefalem
 • jiné neurologické diagnozy
 • Downův syndrom
 • poruchy autistického spektra
 • dítě s obtížnou adaptací v období porodu
 • ADHD
 • poruchy učení
 • problémy v oblasti koordinace pohybu