Nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům řízení – ZÁPIS

Datum / čas
09.05.2018
7:30 - 11:00


Ve středu 9.května 2018 od 7,30 – 11,00 

Máte možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění.