PÍSEČEK – DIVADELNÍ WORKSHOP PRO RODIČE

Datum / čas
27.04.2019
15:00 - 17:00


Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a jejich známé na sobotní divadelní představení o různých výchovných přístupech. Jednoaktová divadelní bábovička PÍSEČEK proběhne na zahradě mateřské školy a kde jinde než ……….. sejdeme se na písečku.
https://www.divadlo-vad.cz/cz/pisecek.html

Divadelní workshop je uskutečně v rámci Výzvy č.02_18_064 pro Šablony II – VRR v prioritní ose 3 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0011025